KLUB VOJENSKEJ HISTÓRIE

 

BAJONET Kežmarok 

 

 

Klub vojenskej histórie BAJONET Kežmarok, ďalej len "KVH BAJONET" je  záujmové občianské združenie, apolitické, združujúce priaznivcov vojenskej histórie a vojenskej techniky, ktoré vzniklo v roku 2010. 

"KVH BAJONET" nepodporuje, ani nepropaguje akúkoľvek rasovú, náboženskú, politickú ani inú diskrimináciu alebo násilie, nesympatizuje s organizaciami, skupinami alebo osobami sympatizujúcimi, podporujúcimi alebo šíriacimi rasovú, náboženskú, politickú a inú diskrimináciu alebo násilie. 

Na svojich organizovaných akciách v prípadoch ukážok historických bojov, prezentácií klubu, výstav výzbroje a výstroje, či inej záujmovej činnosti spojenej s vojenskou históriou, predvádza ukážky historických bojov, exponáty a modely v takej podobe, akú mali v čase svojho používania so všetkými označeniami a symbolmi.