Manipulácia s materiálom a preprava materiálu.

Spoločnosť zabezpečuje manipuláciu s rôznou vojenskou technikou a materiálom a to s využitím dlhoročných skúseností s konštrukciou, prevádzkou a ošetrovaním najmä vojenskej techniky.

Pre zákazníkov zabezpečujeme:

  • prevzatie techniky a materiálu od vojenských útvarov
  • ich kontrolu v rozsahu kontrolnej prehliadky pred výjazdom
  • spojazdnenie techniky, odstránenie zistených závad
  • naloženie techniky na prepravný prostriedok
  • preprava techniky a materiálu k zákazníkovi
  • doprovod nadrozmerého nákladu
  • zloženie techniky a materiálu u zákazníka
  • odovzdanie techniky a materiálu zákazníkovi
  • zaškolenie zákazníka

Spoločnosť disponuje vlastným traktorom ZETOR, rôznými prípravkami a zariadeniami na odsun techniky, jej spojazdnenie a odstránenie závad. Dodávateľsky zabezpečuje dopravu 35 t prepravnými zníženými návesmi a 20 t autožeriavom